1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Facebook
LinkedIn
Twitter

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia julki. Kohdeyleisönä on energiayhteisöistä kiinnostuneet olevat tahot, muita unohtamatta.

Webinaaria varten olemme ottaneet mm. Hakkarin alueesta kuvia. Yksi Hakkarin alueen merkittävimmistä energiakuluttajista on alla olevassa kuvassa oleva jäähalli. Jäänteossa on merkittävää jousto-, energiatehokkuuspotentiaalia ja jäävuorokäytön optimointia.

Hakkarin alueelle on jo nykyisellä lainsäädännöllä mahdollista rakentaa kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö johtuen siitä, että kiinteistöt ovat saman omistajan ja ovat maantieteellisesti vierekkäin. Tällaisia alueita kutsutaan kiinteistöryhmäksi. Vastaavia kiinteistöryhmiä on varmasti monia, joten potentiaalia näissäkin on paljon.

Sähkömarkkinalakia on kesän jälkeen myös päivitetty, mutta harmillisesti päivitykset keskittyivät ensisijaisesti muihin asioihin kuin energiayhteisöjä edistäviin. Valiokunnissa energiayhteisöt aiheuttivat paljon mielenkiintoa.

Vuoden 2021 alusta on kiinteistön sisäisen energiayhteisön muodostaminen ollut mahdollista. Tämän mahdollistuminen johtuu jakeluverkkoyhtiöitä velvoittavasta 66/2009 mittausasetuksen muutoksesta, jolla jakeluverkonhaltija velvoitetaan mahdollistamaan kiinteistön sisäisen energiantuotannon ja -kulutuksen netotuksen ennen kiinteistön ulkopuolelta otettavan energiamäärän tarkastelua. Netotus tapahtuu laskennallisesti jakeluverkonhaltijan järjestelmässä kiinteistön sisäisen tuotannon ja kulutuksen välillä. Käsittääksemme periaatteellista tai lainsäädännöllistä estettä tämän toteutukselle ei ollut ennen velvoittavaa lainsäädäntö muutosta.

Muuta luettavaa

30.11.2021 Hankkeen julkaisut

Alta löydätte materiaalin, jota selvityshankkeen yhteydessä on tuotettu. Kiitos kaikille yhteystyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille Loppuraportti Käsikirja Webinaari esitykset Tekoäly selvitys Lausuntopyynnöt RPA

energia 1

22.11.2021 Webinaari ja kysymykset

Pidimme selvityshankkeen keskeisiin tuloksiin liittyvän julkaisutilaisuuden webinaarina. Ensim hankkeen projektipäällikkö Mikko Kettunen kävi läpi selvityshankkeen tuloksia, seuraavana hankkeessa mukana ollut datainsinööri Olli

energia 1

28.6.21 Mikroverkon sähkön laatu ja saarekekäyttö

Kirjoitimme yhteistyössä blogin Tampereen yliopiston kanssa mikroverkkojen sähkön laadusta ja saarekekäytöstä. Mikroverkoilla on mahdollista toteuttaa toimintavarma järjestelmä, joka pystyy itsenäisesti siirtymään saarekkeeseen

Scroll to Top