10.6.19 Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityhanke käynnistyy

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

Pirkanmaan maakuntahallitus suuntasi Edelläkävijyys energiayhteisössä  -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta sekä valtion rahoituksena yhteensä 86 175 euroa. Selvityshanke kestää helmikuun 2021 loppuun ja se toteutetaan yhteistyössä alan yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Lempäälän Lämpö -konserniin kuuluvalla Lempäälän Energialla on käynnissä TEM:n energiateknologian kärkihankkeeksi valittu LEMENE-hanke, jossa rakennetaan energiaomavaraista toiminta-aluetta Marjamäen alueen yrityksille. Pian käynnistyvässä Lempäälän Lämmön Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeessa tullaan selvittämään LEMENE-hankkeen innovatiivisten ratkaisujen soveltamista toisenlaiseen toimintaympäristöön: asumisen, viihtymisen ja palvelujen keskittymiin syntyviin energiayhteisöihin.  

Selvitystyössä arvioidaan toteuttamiskelpoisuus teknisestä näkökulmasta sekä lainsäädännön ja regulaation rajoitteiden osalta. Lisäksi selvitetään energiayhteisöjen yhdistämistä toisiinsa virtuaalivoimalaitoksen avulla.  

Tavoitteena on selvittää tekoälyä hyödyntävä ratkaisu, jolla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä tasaamalla tehohuippuja sekä mahdollisuutta toimia sähkön tehoreservinä. Sekä yrityskentältä että julkiselta puolelta on tullut esiin tarve lisätä sähköntoimituksen varmuutta kahdentamalla sähkönsyöttö eli mahdollistamalla sähkönsyöttö sekä valtakunnallisesta verkosta että paikallisesta tuotannosta. Uusiutuvina energianlähteinä tarkastellaan muun muassa aurinkoenergiaa, biokaasua ja power-to-gas-ratkaisuja.  

Edelläkävijyys energiayhteisöissä -hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää paikallisesti, seutukunnallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisestikin uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien energiayhteisöjen ja niitä optimoivien virtuaalivoimalaitosten toteuttamiseksi.  

Hanke edistää Lempäälän kunnan strategian 2018-2025 mukaista edelläkävijyystavoitetta olla energiantuotannon edelläkävijä. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä sekä tähdätä edelläkävijöinä kohti uusiutuvaa energiatuotantoa ja lähienergiaratkaisujen käyttöä. 

Muuta luettavaa

energia 1

1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia julki.

energia 1

28.6.21 Mikroverkon sähkön laatu ja saarekekäyttö

Kirjoitimme yhteistyössä blogin Tampereen yliopiston kanssa mikroverkkojen sähkön laadusta ja saarekekäytöstä. Mikroverkoilla on mahdollista toteuttaa toimintavarma järjestelmä, joka pystyy itsenäisesti siirtymään saarekkeeseen

Sähkömarkkinalakiuudistus

5.5.21 Voimassa oleva sähkömarkkinalaki 2010-luvun alkupuolella Suomessa koettiin muutamia suuria myrskyjä, joiden johdosta jopa sadat tuhannet suomalaiset jäivät ilman sähköä. Osa suomalaisista

Vieritä ylös