11.3.2021 Tekoälyn hyödyntämisen selvitys aloitettu yhteistyössä Aalto-Yliopiston kanssa

Facebook
LinkedIn
Twitter

Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeessa pyritään selvittämään tekoälyn hyödynnettävyyttä energiayhteisöissä esimerkiksi kulutussuureiden ennustamisessa. Ennusteiden avulla voitaisiin energiayhteisön ohjausta optimoida ja näin parantaa energiatehokkuutta. Tekoälyä koskeva selvitystyö on aloitettu yhteistyössä Aalto Yliopiston Predictricity tutkimus- ja kehityshankkeen tutkimusryhmän kanssa. Tutkimusryhmällä on kokemusta mm. sähkömarkkinoiden taajuusohjatun käyttöreservin FCR-N ennustettavuudesta tekoälyn kokonaisuuteen kuuluvien koneoppimismallien avulla. 

Yhteistyön tavoitteena on selvittää koneoppimismallien potentiaali mm. sähkön, kaasun sekä kaukolämmön kulutuksen sekä paikallisen aurinkosähkön tuotannon ennustettavuudessa. Lisäksi selvitystyön avulla pyritään konkreettisen esimerkin avulla hahmottamaan, mitä teknisiä ratkaisuja tekoälyn hyödyntämiseen tarvitaan, jotta esimerkiksi etäluettavan sähkömittarin mittauslukeman avulla voidaan reaaliaikaisesti tehdä ennusteita seuraavalle päivälle ja ennusteet voidaan välittää kiinteistön ohjauslaitteelle optimointia varten.

Muuta luettavaa

30.11.2021 Hankkeen julkaisut

Alta löydätte materiaalin, jota selvityshankkeen yhteydessä on tuotettu. Kiitos kaikille yhteystyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille Loppuraportti Käsikirja Webinaari esitykset Tekoäly selvitys Lausuntopyynnöt RPA

energia 1

22.11.2021 Webinaari ja kysymykset

Pidimme selvityshankkeen keskeisiin tuloksiin liittyvän julkaisutilaisuuden webinaarina. Ensim hankkeen projektipäällikkö Mikko Kettunen kävi läpi selvityshankkeen tuloksia, seuraavana hankkeessa mukana ollut datainsinööri Olli

energia 1

1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia julki.

Scroll to Top