14.4.21 Convion elektrolyyseri SOE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Osana Edelläkävijyys energiayhteisössä hanketta on tutkikaan myös uuden teknologian luomia mahdollisuuksia. Tästä esimerkkinä vetytalouteen liittyvä elektrolyyseri. Elektrolyysissä kemiallisenreaktion avulla vedestä tai vesihöyrystä erotetaan happi ja vety toisistaan sähköä hyväksi käyttäen. Elektrolyysereiden on ajateltu toimivan osana sähkönkysyntäjoustoa tuoden resilienssiä uusiutuvan energian yli- ja alaituotanto tilanteisiin. Asia ei olu kuitenkaan niin yksinkertainen. Kiinteäoksidi elektrolyysiprosessi (SOE) vaatii korkeaa lämpötilaa ja mielellään prosessia ei keskeytetä tai tehoa muuteta kesken käynnissäolon. Joillakin muilla polttokenno teknologioilla joustavuus voi olla paremmin saavutettavissa. Elektrolyyseri on periatteeltaan käänteinen polttokenno. Polttokennossa vedystä tehdään sähköä.

Convion tarttui haasteeseen ja lähti kehittämään omaa Convion SOE elektrolyyseri tuotetta. Tarkoituksena on saada toimiva kokonaisuus ensi vuoden puolella testattua. Samalla on tarkoitus selvittää millä edellytyksellä prosessista saadaan kaksisuuntainen, eli yhdessä tilanteessa ylijäämä sähköllä voidaan tuottaa vetyä ja toisessa vedystä voidaan tuottaa sähköä. Alla olevasta kuvasta voidaan nähdä prosessin korkea hyötysuhde, kuitenkin huomioitavaa on että höyryn valmistamiseen on myös kulunut energiaa. Prosessilämpö on mahdollista ottaa tarvittaessa talteen.

Lähde: Convion

Kun vetyä poltetaan, sivutuotteena syntyy ainoastaan vettä. Yhtenä haasteena on vedyn varastoiminen ja loppukäyttökohteet. Esimerkiksi polttokenno autojen hyötysuhteet ovat sähköautoihin verrattuna huomattavasti pienemmät, jos aloitetaan hyötysuhde laskenta vedyn valmistuksesta siihen kun vety polttokennoautossa muutetaan takaisin sähköksi jolla liikutetaan polttokennolla toimivaa (sähkö)autoa. On siis tärkeää saada kehitettyä vedyllä suoraan loppukäyttösovelluksia ilman erillistävarastointia. Mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa teknologina kehittyessä prosessin kokonaishyötysuhteet paranevat ja vedynkäytöstä saada taloudellisesti kannattavampaa. EU on kesällä 2020 julkaissut oman vetystrategian, jossa vihreällä vedyllä nähdään olevan merkittävä rooli energiankantajana tulevaisuuden energiajärjestelmissä. Alla olevasta kuvasta selviää prosessivaiheet sähköstä-vedyksi ja takaisin sähköksi.

Lähde: Fortum

Muuta luettavaa

30.11.2021 Hankkeen julkaisut

Alta löydätte materiaalin, jota selvityshankkeen yhteydessä on tuotettu. Kiitos kaikille yhteystyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille Loppuraportti Käsikirja Webinaari esitykset Tekoäly selvitys Lausuntopyynnöt RPA

energia 1

22.11.2021 Webinaari ja kysymykset

Pidimme selvityshankkeen keskeisiin tuloksiin liittyvän julkaisutilaisuuden webinaarina. Ensim hankkeen projektipäällikkö Mikko Kettunen kävi läpi selvityshankkeen tuloksia, seuraavana hankkeessa mukana ollut datainsinööri Olli

energia 1

1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia julki.

Scroll to Top