23.3.21 Sähköenergian verotus

Facebook
LinkedIn
Twitter

Osana Edelläkävijyys energiayhteisössä hanketta on tutkia energianverotusta energiayhteisössä. Tätä varten kävimme rakentavat keskustelut Verottajan kanssa, jossa toimme esille energiayhteisöön liittyvän sähköntuotannon ja siitä aiheutuvan verotuksen. Verottaja ei suoraan tunnista energiayhteisö käsitettä, vaan lähestyy asiaa tuotantoyksikkö kohtaisesti. Verottajan ohjeistuksen mukaisesti sähköverovelvollinen on sähköntuottaja ja siltä osin kuin sähkö siirretään sähköverkon ylitse toisaalla käytettäväksi on verovelvollinnen sähkönjakelija. Verkon yli siirretty sähkö on aina verollista sähköä, mutta tuotantoyksikkö tulee verovelvolliseksi, jos yksikön tuottama sähkönmäärä ylittää 800 000 kWh vuodessa. Tämän rajan alle jäävän tuotannon osalta sähkö on verotonta siltä osin jolta sitä ei siirretä jakeluverkon ylitse käytettäväksi toisaalla. Shäkönkuluttuja ei ole verovelvollinen, vaan sähkönjakeluyhtiö laskuttaa sähköveron kuluttujalta siirtolaskun yhteydessä

Läheistyimme verottajaa kuvitteellisilla Case-esimerkeillä, joiden perusteella oli helpompi käydä keskustelua. Alla olevassa kuvassa verollista on ainoastaan se sähkö, joka otetaan jakeluverkosta ja sähkö joka tuotetaan kaasumoottorilla (vuosituotanto yli 800 MWh), siltä osin kun tuotettu sähkö käytetään energiayhteisössä/kiinteistöryhmässä. Verotuksella on merkittävä vaikutus investointien kannattavuuteen ja oikeilla valinnoilla voidaan uusiutuvaan energiaan investoimisesta tehdä entistäkin kannattavampaa. Koska yhteisössä on verollista ja verotonta sähköä on entistä tärkeämpää pystyä mittaroimaan sähkön tuotantoa ja kulutusta, jonka kautta pystytään kohdentamaan verollisen ja verottoman kulutus.

Tarkempia verotukseen liittyviä ohjeita löytyy näistä linkeistä: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/56206/energiaverotus/ ja https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/sahko-ja-eraat-polttoaineet/

Muuta luettavaa

30.11.2021 Hankkeen julkaisut

Alta löydätte materiaalin, jota selvityshankkeen yhteydessä on tuotettu. Kiitos kaikille yhteystyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille Loppuraportti Käsikirja Webinaari esitykset Tekoäly selvitys Lausuntopyynnöt RPA

energia 1

22.11.2021 Webinaari ja kysymykset

Pidimme selvityshankkeen keskeisiin tuloksiin liittyvän julkaisutilaisuuden webinaarina. Ensim hankkeen projektipäällikkö Mikko Kettunen kävi läpi selvityshankkeen tuloksia, seuraavana hankkeessa mukana ollut datainsinööri Olli

energia 1

1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia julki.

Scroll to Top