30.11.20 HAMK vierailu

Facebook
LinkedIn
Twitter

Kävimme tutustumassa Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikössä, jossa keskustelimme meneillään olevista ja tulevista hankkeista. HAMK:lla on monta mielenkiintoista hanketta käynnissä, joiden tavoitteena on kehittää ja innovoida uusia menetelmiä rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi, huomioiden käyttäjän terveys ja viihtyvyys, unohtamatta kustannustehokkuutta. Tunnistimme useita potentiaalisia yhteistyö mahdollisuuksia, joilla saamme hankkeitamme vietyä kohti yhteisiä tavoitteitamme.

Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP tekniikalla (VEneCT) -hankkeessa hyödynnetään sähköntuotannon polttoprosessin hukkalämpöä (CHP, combined heat and power), ORC-tekniikkaa (organic rankine cycle) ja mikroturbiinia. Hanke on saanut rahoitusta Pirkanmaan liitolta.

Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin linkistä https://www.hamk.fi/tutkimus/energiatehokkuus/

Muuta luettavaa

30.11.2021 Hankkeen julkaisut

Alta löydätte materiaalin, jota selvityshankkeen yhteydessä on tuotettu. Kiitos kaikille yhteystyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille Loppuraportti Käsikirja Webinaari esitykset Tekoäly selvitys Lausuntopyynnöt RPA

energia 1

22.11.2021 Webinaari ja kysymykset

Pidimme selvityshankkeen keskeisiin tuloksiin liittyvän julkaisutilaisuuden webinaarina. Ensim hankkeen projektipäällikkö Mikko Kettunen kävi läpi selvityshankkeen tuloksia, seuraavana hankkeessa mukana ollut datainsinööri Olli

energia 1

1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia julki.

Scroll to Top