Blogi

Sähkömarkkinalakiuudistus

5.5.21 Voimassa oleva sähkömarkkinalaki 2010-luvun alkupuolella Suomessa koettiin muutamia suuria myrskyjä, joiden johdosta jopa sadat tuhannet suomalaiset jäivät ilman sähköä. Osa suomalaisista oli useamman päivän ilman sähköä. Tästä alkoi keskustelu sähköntoimituksen varmistamisesta. Lopulta vuonna 2013 sähkömarkkinalakiin kirjattiin sähkönjakeluyhtiöille erilaisia vaatimuksia toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Sähkönjakeluverkko tuli suunnitella ja rakentaa ns. säävarmaksi. Lakiin asetettiin porrastettu siirtymäaika, jonka aikana

Vetytalous – Energiantuotannon päästötön tulevaisuus?

23.3.21 Uusiutuvan energian suuri kysyntä on lisännyt investointeja muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaan. Aluksi syöttötariffilla tuettu tuulivoima on nykypäivänä mahdollisesti jopa kustannustehokkain tapa tuottaa sähköä ilman syöttötariffia tai muita tukia. Ensimmäiset täysin markkinaehtoiset tuulipuistot on rakennettu ja investoinnit tuulivoimaan ovat kovassa nousussa. Vaikka investoinnit uusiutuvaan energiaan on aina hyvä asia, niin tästä aiheutuu myös teknisiä

Energiayhteisökohteiden tavoitteet, määrittelyt, rajoitukset ja suunnittelu

28.1.21 Kun kohteeseen lähdetään selvittämään energiayhteisöpotentiaalia, on tärkeää ensin miettiä mitä energiayhteisöllä halutaan saavuttaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tunnistetaan tavoitteet, rajoitukset ja osataan tehdä määritykset oikein ja riittävän kattavasti, sitä parempaan lopputulokseen päädytään. On myös tärkeää arvioida hankkeen taloudellista kannattavuutta ottaen huomioon investointikulut (CAPEX) määritetyllä poistoajalla ja vuosittaiset operointikulut (OPEX). Molemmat on syytä arvioida mahdollisimman realistisesti

Selvityshankkeen määrittelyt ja tavoitteet

10.9.20 Monelle saattaa olla epäselvää, mitä Edelläkävijyys Energiayhteisössä -selvityshankkeella (EE-hanke) tavoitellaan ja mitä hankkeessa konkreettisesti tehdään. Selvityshanke juontaa juurensa LEMENE-hankkeesta, ja EE-hankkeen tavoitteena on siirtää LEMENE-hankkeessa opitut asiat muun tyyppisiin käyttöympäristöihin ja samalla ottaa yksi, toivottavasti kaksi, teknologista kehitysaskelta lisää. Miksi hankkeeseen ryhdytään? Hankkeen tavoitteena on ilmastotavoitteeseen pyrkiminen, teknologian edistäminen ja ihmisten energiayhteisötietoisuuden lisääminen. Näiden

Mitä ovat energiayhteisö ja mikroverkko

5.6.20 Edellisessä blogikirjoituksessa käsittelin energia-alan murrosta ja sen luomaa mahdollisuutta. Tässä osassa perehdyn energiayhteisön ja mikroverkon käsitteisiin. Termien merkitykset eivät ole vakiintuneet, vaan niille on lähes yhtä monta tulkintaa kuin on asiantuntijoita. Tässä tekstissä avaan sitä, miten itse nämä termit käsitän. Energiayhteisö on alue, jossa tuotetaan energiaa paikallisesti ja käytetään tuotettu energia paikallisesti. Tuotettu energia voi olla sähköä, kaukolämpöä, kaukokylmää

Energiayhteisö – Miksipä ei?

23.4.20 ”Vastoinkäymisistä eivät selviä vahvimmat ja älykkäimmät, vaan ne, jotka sopeutuvat parhaiten muutokseen.” — Charles Darwin   Tämä pitkälle toista vuosisataa vanha lainaus soveltuu kuvaamaan myös sitä muutosta, joka energia-alan murroksessa on käynnissä. Uskoakseni tämä, väitetysti luonnontieteilijä Darwinin, esittämä pohdinta pitää yhä nykyäänkin paikkansa. Joka sopeutuu, menestyy. Energia-alan murrosta ei voine varsinaisesti vastoinkäymiseksi luonnehtia, mutta

Scroll to Top