26.2.21 Polar Night Energy energiavarasto pilotti

Facebook
LinkedIn
Twitter

Kävimme tutustumassa Polar Night Energyn kehittämään uuteen energiavarastointi teknologiaan, jossa lämpöä varastoidaan hiekkaan. Hiekkaa lämmitetään sähkövastuksilla, jotka saavat sähkönsä aurinkopaneeleista tai muusta uusiutuvasta energialähteestä. Hiekan energianvarastointi kyky on suurempi kuin vedellä, johtuen korkeista lämpötila eroista. Hiekkaan varastoitunutta lämpöä voidaan purkaa esimerkiksi kaukolämpöverkkoon ja varasto voi toimia lämmön kausivarastona. Lämmön kausivarastointi on oleellinen osa kaukolämmön tuotannon hiilineutraaliustavoitteita. Sähkövastusten nopean kuormanmuutos kyvyn johdosta kokonaisuus pystyy osallistumaan myös erityyppisille reservimarkkinoilla, jolloin se osaltaan vastaa energiamurrokseen ja tukee lisääntyvää uusiutuvan energian käyttöönottoa.

Lähde: polarnightenergy.fi

Muuta luettavaa

30.11.2021 Hankkeen julkaisut

Alta löydätte materiaalin, jota selvityshankkeen yhteydessä on tuotettu. Kiitos kaikille yhteystyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille Loppuraportti Käsikirja Webinaari esitykset Tekoäly selvitys Lausuntopyynnöt RPA

energia 1

22.11.2021 Webinaari ja kysymykset

Pidimme selvityshankkeen keskeisiin tuloksiin liittyvän julkaisutilaisuuden webinaarina. Ensim hankkeen projektipäällikkö Mikko Kettunen kävi läpi selvityshankkeen tuloksia, seuraavana hankkeessa mukana ollut datainsinööri Olli

energia 1

1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia julki.

Scroll to Top