Ajankohtaista

  • Kaikki kategoriat
  • Ajankohtaista
  • Blogi
  • Julkaisut
Julkaisut

30.11.2021 Hankkeen julkaisut

Alta löydätte materiaalin, jota selvityshankkeen yhteydessä on tuotettu. Kiitos kaikille yhteystyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille Loppuraportti Käsikirja Webinaari esitykset Tekoäly selvitys Lausuntopyynnöt ...
energia 1 Ajankohtaista

22.11.2021 Webinaari ja kysymykset

Pidimme selvityshankkeen keskeisiin tuloksiin liittyvän julkaisutilaisuuden webinaarina. Ensim hankkeen projektipäällikkö Mikko Kettunen kävi läpi selvityshankkeen tuloksia, seuraavana hankkeessa mukana ollut datainsinööri ...
energia 1 Ajankohtaista

1.9.2021 Selvityshanke loppusuoralla

Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityshankkeen loppuraportin ja – materiaalin koostaminen on alkanut kesän jälkeen. Kirjallisten tuotosten lisäksi olemme valmistelleet webinaaria, jossa tuomme tuloksia ...
energia 1 Ajankohtaista

28.6.21 Mikroverkon sähkön laatu ja saarekekäyttö

Kirjoitimme yhteistyössä blogin Tampereen yliopiston kanssa mikroverkkojen sähkön laadusta ja saarekekäytöstä. Mikroverkoilla on mahdollista toteuttaa toimintavarma järjestelmä, joka pystyy itsenäisesti siirtymään ...
Blogi

Sähkömarkkinalakiuudistus

5.5.21 Voimassa oleva sähkömarkkinalaki 2010-luvun alkupuolella Suomessa koettiin muutamia suuria myrskyjä, joiden johdosta jopa sadat tuhannet suomalaiset jäivät ilman sähköä. Osa ...
Blogi

Vetytalous – Energiantuotannon päästötön tulevaisuus?

23.3.21 Uusiutuvan energian suuri kysyntä on lisännyt investointeja muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaan. Aluksi syöttötariffilla tuettu tuulivoima on nykypäivänä mahdollisesti jopa ...
Blogi

Energiayhteisökohteiden tavoitteet, määrittelyt, rajoitukset ja suunnittelu

28.1.21 Kun kohteeseen lähdetään selvittämään energiayhteisöpotentiaalia, on tärkeää ensin miettiä mitä energiayhteisöllä halutaan saavuttaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tunnistetaan tavoitteet, rajoitukset ja ...
Blogi

Selvityshankkeen määrittelyt ja tavoitteet

10.9.20 Monelle saattaa olla epäselvää, mitä Edelläkävijyys Energiayhteisössä -selvityshankkeella (EE-hanke) tavoitellaan ja mitä hankkeessa konkreettisesti tehdään. Selvityshanke juontaa juurensa LEMENE-hankkeesta, ja ...
Blogi

Mitä ovat energiayhteisö ja mikroverkko

5.6.20 Edellisessä blogikirjoituksessa käsittelin energia-alan murrosta ja sen luomaa mahdollisuutta. Tässä osassa perehdyn energiayhteisön ja mikroverkon käsitteisiin. Termien merkitykset eivät ole vakiintuneet, vaan niille on ...
Blogi

Energiayhteisö – Miksipä ei?

23.4.20 ”Vastoinkäymisistä eivät selviä vahvimmat ja älykkäimmät, vaan ne, jotka sopeutuvat parhaiten muutokseen.” — Charles Darwin   Tämä pitkälle toista vuosisataa ...
Ajankohtaista

31.5.2021 Tekoälyn hyödyntämisen selvitys energiayhteisöissä on valmis

Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeen tekoälyä koskeva selvitystyö on valmistunut ja tulokset ovat todella lupaavia. Selvityksen tavoitteena oli selvittää tekoälyn hyödyntämisen kokonaisuutta sekä ...
energia 1 Ajankohtaista

14.4.21 Convion elektrolyyseri SOE

Osana Edelläkävijyys energiayhteisössä hanketta on tutkikaan myös uuden teknologian luomia mahdollisuuksia. Tästä esimerkkinä vetytalouteen liittyvä elektrolyyseri. Elektrolyysissä kemiallisenreaktion avulla vedestä tai ...
Ekologisuus Ajankohtaista

23.3.21 Sähköenergian verotus

Osana Edelläkävijyys energiayhteisössä hanketta on tutkia energianverotusta energiayhteisössä. Tätä varten kävimme rakentavat keskustelut Verottajan kanssa, jossa toimme esille energiayhteisöön liittyvän sähköntuotannon ...
energia 2 Ajankohtaista

26.2.21 Polar Night Energy energiavarasto pilotti

Kävimme tutustumassa Polar Night Energyn kehittämään uuteen energiavarastointi teknologiaan, jossa lämpöä varastoidaan hiekkaan. Hiekkaa lämmitetään sähkövastuksilla, jotka saavat sähkönsä aurinkopaneeleista tai ...
Ekologisuus Ajankohtaista

11.3.2021 Tekoälyn hyödyntämisen selvitys aloitettu yhteistyössä Aalto-Yliopiston kanssa

Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeessa pyritään selvittämään tekoälyn hyödynnettävyyttä energiayhteisöissä esimerkiksi kulutussuureiden ennustamisessa. Ennusteiden avulla voitaisiin energiayhteisön ohjausta optimoida ja näin parantaa energiatehokkuutta. ...
Ekologisuus Ajankohtaista

1.2.21 Edelläkävijyys energiayhteisössä hankkeen päättymispäivän siirto

Yleinen korona tilanne on osaltaan aiheuttanut haasteita hankkeen läpiviemiseksi. Lisäksi johtuen viivästyneestä sähkömarkkinalaki uudistuksesta on hankkeelle haettu jatkoaikaa toteutukselle 30.11.21 asti. ...
Ekologisuus Ajankohtaista

30.11.20 HAMK vierailu

Kävimme tutustumassa Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikössä, jossa keskustelimme meneillään olevista ja tulevista hankkeista. HAMK:lla on monta mielenkiintoista hanketta käynnissä, joiden tavoitteena ...
energia 1 Ajankohtaista

30.10.20 TAMK Hybridienergiavarasto

Kävimme tutustumassa TAMK:in siirrettävään hybridienergiavarastoon, jossa kahteen peräkärryyn on rakennettu energiavarasto. Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähöenergian käyttöä-hanke on toteutettu TAMK:in omien ...
energia 2 Ajankohtaista

4.2.20 Oppilaitos tapaaminen

Pidimme Edelläkävijyys energiayhteisö-hankkeesta oppilaitoksille esittelytilaisuuden, jossa mukana oli pirkanmaalta eri korkeakoulu yhteisöistä edustajia. Tarkoituksena oli tuoda tuoda julki hankkeen tavoitteita ja ...
energia 1 Ajankohtaista

10.6.19 Edelläkävijyys energiayhteisössä selvityhanke käynnistyy

Pirkanmaan maakuntahallitus suuntasi Edelläkävijyys energiayhteisössä  -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta sekä valtion rahoituksena yhteensä 86 175 euroa. Selvityshanke kestää helmikuun 2021 loppuun ja se ...
Scroll to Top